Προϊόντα arrow Νομικές Συμβουλές Υπηρεσίες arrow Ποινικά

Δικηγόρος Διαζηγίου

Δείτε όλα τα προϊόντα από: dikigoroi.com.gr

Όπως οι περισσότεροι θα γνωρίζετε, δύο είναι οι τρόποι έκδοσης διαζυγίου κατά το ελληνικό δίκαιο : α. το συναινετικό διαζύγιο και β. το διαζύγιο κατ’ αντιδικία. Παρακάτω αναφέρονται οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες του κάθε τρόπου έκδοσης διαζυγίου, προκειμένου να αποφασίσετε ποιο συμφέρει στην περίπτωση σας.

Α. Συναινετικό Διαζύγιο:
Ο νόμος ορίζει ότι  όταν υπάρχει κοινή συμφωνία των συζύγων για διαζύγιο μπορούν να το ζητήσουν με κοινή αίτησή τους που δικάζεται κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίαs.  Βασικές προϋποθέσεις για την έκδοση συναινετικού διαζυγίου είναι :
   η κοινή συναίνεση των δυο συζύγων προς λύση του γάμου τους,
   ο γάμος να έχει διαρκέσει τουλάχιστον ένα έτος πριν την κατάθεση της κοινής αιτήσεως,
   η συμφωνία των συζύγων να δηλωθεί ενώπιον του Δικαστηρίου,
   σε περίπτωση που έχουν αποκτηθεί τέκνα από τον γάμο και αυτά είναι ανήλικα, απαιτείται να προσκομίζεται συμφωνητικό των συζύγων περί ρύθμισης επιμέλειας και επικοινωνίας με τα τέκνα.,
   η δήλωση συμφωνίας των συζύγων πρέπει να γίνει σε δύο συνεδριάσεις που απέχουν μεταξύ τους χρονικά τουλάχιστον έξι μήνες.

Εφόσον οι σύζυγοι δεν συμφωνούν είτε στη λύση του γάμου τους είτε στην συναινετική ρύθμιση της κοινής τους περιουσίας και τον καθορισμό των σχέσεων τους με τα τέκνα τους, δεν έχουν άλλη επιλογή απ’ το να ακολουθήσουν τη διαδικασία της αντιδικίας ενώπιον των δικαστηρίων, να ζητήσουν δηλαδή από τον Δικαστή να ρυθμίσει τις μεταξύ τους σχέσεις και τις σχέσεις του καθενός απ’ αυτούς με τα τέκνα τους. Η σχετική αγωγή μπορεί να ασκηθεί μόνον εφόσον συντρέχουν ορισμένοι λόγοι διαζυγίου, που περιοριστικά αναφέρονται στον νόμο.


Τιμή: € 0
Επικοινωνία:
dikigoroi.com.gr
Χώρα: Ελλάδα
Νομός: Θεσσαλονίκης
Τηλέφωνο: 2310513121
Άλλα στοιχεία επικοινωνίας:
Τ.Κ.:
Φόρμα Επικοινωνίας

Δικηγόρος Διαζηγίου

Πίσω - Επιστροφή στην αρχική σελίδα