Προϊόντα arrow Νομικές Συμβουλές Υπηρεσίες arrow Ποινικά

Εργατικό Δίκαιο

Δείτε όλα τα προϊόντα από: dikigoroi.com.gr

Τί είναι το εργατικό δίκαιο;
Το εργατικό δίκαιο είναι ένα σύνολο νομοθετικών κανόνων που καθορίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις εργοδοτών και εργαζομένων.

Σε κοινοτικό επίπεδο, το εργατικό δίκαιο καλύπτει δύο βασικούς τομείς:
    τις συνθήκες εργασίας, όπως το ωράριο εργασίας, τη μερική απασχόληση, την εργασία ορισμένου χρόνου και την απόσπαση των εργαζομένων
    την ενημέρωση και συμβουλευτική υποστήριξη των εργαζομένων, όπως στις περιπτώσεις ομαδικών απολύσεων και μετεγκατάστασης επιχειρήσεων.


Πώς λειτουργεί;
Επί πενήντα χρόνια η Ευρωπαϊκή Κοινότητα (ΕΚ) καταβάλλει προσπάθειες προκειμένου να επιτύχει ένα υψηλό επίπεδο απασχόλησης και κοινωνικής προστασίας, καλύτερες συνθήκες διαβίωσης και εργασίας και οικονομική και κοινωνική συνοχή.
Στο πλαίσιο αυτό ο ρόλος της συνίσταται στο να στηρίζει και να συμπληρώνει τις δράσεις των κρατών μελών στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής, σύμφωνα με τις διατάξεις της Συνθήκης ΕΚ, και ιδίως των άρθρων 136-139.
Προς το σκοπό αυτό, η ΕΚ θεσπίζει νομοθετικές διατάξεις που καθορίζουν τις ελάχιστες απαιτήσεις σε επίπεδο ΕΕ για τους όρους εργασίας και τις συνθήκες απασχόλησης αλλά και για την ενημέρωση και συμβουλευτική υποστήριξη των εργαζομένων.  Τα κράτη μέλη μεταφέρουν κατόπιν την κοινοτική νομοθεσία στο εθνικό τους δίκαιο και την εφαρμόζουν, εξασφαλίζοντας έτσι ένα εναρμονισμένο επιπέδο προστασίας των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων σε όλη την ΕΕ. Οι εθνικές αρχές, περιλαμβανομένων των δικαστηρίων, είναι αρμόδιες για την εφαρμογή των εθνικών κανόνων μεταφοράς των κοινοτικών οδηγιών. Η Επιτροπή ελέγχει τη μεταφορά της κοινοτικής νομοθεσίας και μεριμνά για την ορθή εφαρμογή της μέσω συστηματικής επιτήρησης. Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου συνίσταται στη διευθέτηση των διαφορών και στην παροχή νομικών συμβουλών σε ερωτήματα που υποβάλλουν τα εθνικά δικαστήρια σχετικά με την ερμηνεία των νομοθετικών διατάξεων.


Τιμή: € 0
Επικοινωνία:
dikigoroi.com.gr
Χώρα: Ελλάδα
Νομός: Θεσσαλονίκης
Τηλέφωνο: 2310513121
Άλλα στοιχεία επικοινωνίας:
Τ.Κ.:
Φόρμα Επικοινωνίας

Εργατικό Δίκαιο

Πίσω - Επιστροφή στην αρχική σελίδα