Προϊόντα arrow Νομικές Συμβουλές Υπηρεσίες
Ασφαλιστικά | Εργατικά | Οικονομικά | Ποινικά | Συμβολαιογραφικά

Νομικές Συμβουλές ΥπηρεσίεςΝομικές Συμβουλές Υπηρεσίεςrss

Μέθοδος Σύντομη / Εκτεταμένη
Σελίδα 4 από 5
Ταξινόμηση ανά
Νέα Καταχώρηση | Όλα τα προϊόντα | Ο Λογαριασμός μου | Οι καταχωρήσεις μου | Όροι Χρήσης

Υποθέσεις κληρονομικών

Δείτε όλα τα προϊόντα από: Αντωνία Ευαγγελίδου

Το δικηγορικό γραφείο της κ. Ευαγγελίδου προσφέρει νομικές υπηρεσίες στους πελάτες της με απόλυτη υπευθυνότητα,  πλήρη εχεμύθεια και συναίσθηση των αναγκών τους.


Τιμή: € 0
Επικοινωνία:
Αντωνία Ευαγγελίδου - Δικηγόρος
Χώρα: Ελλάδα
Νομός: Θεσσαλονίκης
Τηλέφωνο: 2310544808
Άλλα στοιχεία επικοινωνίας: 6945935223
Τ.Κ.: 54627
Φόρμα Επικοινωνίας

Υποθέσεις κληρονομικών

Δικαστικές υποθέσεις

Δείτε όλα τα προϊόντα από: Αντωνία Ευαγγελίδου

Το δικηγορικό γραφείο της κ. Ευαγγελίδου προσφέρει νομικές υπηρεσίες στους πελάτες της με απόλυτη υπευθυνότητα,  πλήρη εχεμύθεια και συναίσθηση των αναγκών τους.


Τιμή: € 0
Επικοινωνία:
Αντωνία Ευαγγελίδου - Δικηγόρος
Χώρα: Ελλάδα
Νομός: Θεσσαλονίκης
Τηλέφωνο: 2310544808
Άλλα στοιχεία επικοινωνίας: 6945935223
Τ.Κ.: 54627
Φόρμα Επικοινωνίας

Δικαστικές υποθέσεις

Δικαστική υπεράσπιση Θεσσαλονίκη

Δείτε όλα τα προϊόντα από: Αντωνία Ευαγγελίδου

Το δικηγορικό γραφείο της κ. Ευαγγελίδου προσφέρει νομικές υπηρεσίες στους πελάτες της με απόλυτη υπευθυνότητα,  πλήρη εχεμύθεια και συναίσθηση των αναγκών τους.


Τιμή: € 0
Επικοινωνία:
Αντωνία Ευαγγελίδου - Δικηγόρος
Χώρα: Ελλάδα
Νομός: Θεσσαλονίκης
Τηλέφωνο: 2310544808
Άλλα στοιχεία επικοινωνίας: 6945935223
Τ.Κ.: 54627
Φόρμα Επικοινωνίας

Δικαστική υπεράσπιση Θεσσαλονίκη

Εμπορικό δίκαιο

Δείτε όλα τα προϊόντα από: Αντωνία Ευαγγελίδου

Κεντρικές έννοιες του Εμπορικού Δικαίου είναι ο έμπορος και η εμπορική πράξη. Για τον ορισμό του εμπόρου υπάρχουν τρία συστήματα, το υποκειμενικό, το αντικειμενικό και το τυπικό. Στην Ελλάδα χρησιμοποιούνται και τα τρία κατά περίπτωση. Κατά το υποκειμενικό σύστημα έμπορος είναι όποιος ασκεί επάγγελμα, το οποίο ορίζεται στον νόμο ως εμπορικό. Κατά το αντικειμενικό σύστημα έμποροι είναι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασκούν κατά σύνηθες επάγγελμα εμπορικές πράξεις. Ορισμένες εμπορικές πράξεις και επαγγέλματα απαριθμούνται στα άρθρα 2 και 3 του βασιλικού διατάγματος της 2/14.5.1835 "περί αρμοδιότητος των εμποροδικείων". Κυριότερες εμπορικές πράξεις είναι η αγορά προς μεταπώληση, η επιχείρηση χειροτεχνίας, η επιχείρηση προμήθειας, η επιχείρηση πρακτορείας, η μεταφορά, οι τραπεζικές εργασίες κλπ. Τέλος κατά το τυπικό σύστημα έμπορος είναι όποιος ορίζεται ως τέτοιος από τον νόμο ανεξάρτητα από το αντικείμενο της δραστηριότητάς του. Παράδειγμα είναι η ανώνυμη εταιρεία, η οποία έχει πάντοτε την εμπορική ιδιότητα ανεξάρτητα από τον σκοπό ή τη δραστηριότητά της.
 Η εμπορική ιδιότητα έχει συνέπειες για το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που την έχει (συνέπειες της εμπορικότητας). Για παράδειγμα μόνο έμπορος μπορεί να κηρυχθεί σε πτώχευση, για τα εμπορικά χρέη ισχύει ο ανατοκισμός (τόκος τόκου), μπορεί να διαταχθεί προσωποκράτηση για εμπορικά χρέη κλπ.
 Το εμπορικό δίκαιο εκτείνεται σε ζητήματα όπως είναι τα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας, ο ανταγωνισμός, οι εμπορικές εταιρίες, η πτώχευση, τα αξιόγραφα, το χρηματιστήριο, οι τράπεζες, οι εμπορικές συμβάσεις κλπ.


Τιμή: € 0
Επικοινωνία:
Αντωνία Ευαγγελίδου - Δικηγόρος
Χώρα: Ελλάδα
Νομός: Θεσσαλονίκης
Τηλέφωνο: 2310544808
Άλλα στοιχεία επικοινωνίας: 6945935223
Τ.Κ.: 54627
Φόρμα Επικοινωνίας

Εμπορικό δίκαιο

Νομικές συμβουλές Θεσσαλονίκη

Δείτε όλα τα προϊόντα από: Αντωνία Ευαγγελίδου

Το δικηγορικό γραφείο της κ. Ευαγγελίδου προσφέρει νομικές υπηρεσίες στους πελάτες της με απόλυτη υπευθυνότητα,  πλήρη εχεμύθεια και συναίσθηση των αναγκών τους.


Τιμή: € 0
Επικοινωνία:
Αντωνία Ευαγγελίδου - Δικηγόρος
Χώρα: Ελλάδα
Νομός: Θεσσαλονίκης
Τηλέφωνο: 2310544808
Άλλα στοιχεία επικοινωνίας: 6945935223
Τ.Κ.: 54627
Φόρμα Επικοινωνίας

Νομικές συμβουλές Θεσσαλονίκη

Αστικό δίκαιο

Δείτε όλα τα προϊόντα από: Αντωνία Ευαγγελίδου

Αστικό Δίκαιο ονομάζεται ο κλάδος του Δικαίου, ο οποίος ρυθμίζει τις διαφορές μεταξύ ιδιωτών ("πολιτών").

Στην Ελλάδα ρυθμίζεται στον Αστικό Κώδικα και διακρίνεται σε πέντε μέρη:
* τις Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου: το μέρος αυτό περιλαμβάνει γενικούς ορισμούς που αφορούν όλο το Αστικό Δίκαιο, όπως τι είναι φυσικό και νομικό πρόσωπο, τι είναι δήλωση βουλήσεως και δικαιοπραξία, πώς και πότε καταρτίζεται έγκυρα μια σύμβαση (πρόταση, αποδοχή κλπ.), ποιες είναι οι συνέπειες των ελαττωμάτων της βούλησης (πλάνης, απάτης, απειλής) κλπ.
* το Ενοχικό Δίκαιο ρυθμίζει τις ενοχές, δηλαδή τις έννομες σχέσεις με βάση τις οποίες ένα πρόσωπο οφείλει μια παροχή σε ένα άλλο. Δύο είναι τα κύρια αντικείμενα, οι ενοχές από σύμβαση και οι ενοχές από τον νόμο. Το Ενοχικό Δίκαιο ρυθμίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις οφειλέτη και δανειστή μιας παροχής, την ανώμαλη εξέλιξη μιας ενοχής (αδυναμία παροχής, υπερημερία, πλημμελή εκπλήρωση του οφειλέτη), τις επιμέρους συμβάσεις και τις αδικοπραξίες.
* το Εμπράγματο Δίκαιο ρυθμίζει τα απόλυτα δικαιώματα επί πραγμάτων, όπως κυριότητα, νομή, επικαρπία, δουλείες, ενέχυρο, υποθήκη. Το Εμπράγματο Δίκαιο ορίζει ποια είναι τα δικαιώματα αυτά, τι περιεχόμενο έχουν, πώς συστήνονται, πώς μεταβιβάζονται και πώς προστατεύονται.
* το Οικογενειακό Δίκαιο ρυθμίζει τα σχετικά με τον γάμο, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των συζύγων, τα περί λύσης του γάμου, τη γονική μέριμνα επί των παιδιών, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις γονέων και τέκνων, την υιοθεσία και τα περί διατροφής μεταξύ συζύγων και συγγενών.
* το Κληρονομικό Δίκαιο ρυθμίζει τα περί κληρονομικής διαδοχής, διαθήκης, επαγωγής της κληρονομίας στους κληρονόμους, νόμιμης μοίρας κλπ.


Τιμή: € 0
Επικοινωνία:
Αντωνία Ευαγγελίδου - Δικηγόρος
Χώρα: Ελλάδα
Νομός: Θεσσαλονίκης
Τηλέφωνο: 2310544808
Άλλα στοιχεία επικοινωνίας: 6945935223
Τ.Κ.: 54627
Φόρμα Επικοινωνίας

Αστικό δίκαιο

Ποινικό δίκαιο

Δείτε όλα τα προϊόντα από: Αντωνία Ευαγγελίδου

Το Ποινικό Δίκαιο είναι ο κλάδος του Δικαίου που αφορά την τιμωρία των εγκλημάτων (ποινικών αδικημάτων). Διακρίνεται σε α) Ουσιαστικό Ποινικό Δίκαιο, το οποίο περιλαμβάνει τους κανόνες με βάση τους οποίους προσδιορίζονται ποιες συγκεκριμένες πράξεις συνιστούν εγκλήματα και ποιες ποινές επιβάλλονται σε αυτά και β) σε Δικονομικό Ποινικό Δίκαιο, το οποίο περιλαμβάνει τους κανόνες που αφορούν την εκδίκαση των εγκλημάτων από τα ποινικά δικαστήρια.


Τιμή: € 0
Επικοινωνία:
Αντωνία Ευαγγελίδου - Δικηγόρος
Χώρα: Ελλάδα
Νομός: Θεσσαλονίκης
Τηλέφωνο: 2310544808
Άλλα στοιχεία επικοινωνίας: 6945935223
Τ.Κ.: 54627
Φόρμα Επικοινωνίας

Ποινικό δίκαιο

Δικηγορικό γραφείο Θεσσαλονίκη

Δείτε όλα τα προϊόντα από: Αντωνία Ευαγγελίδου

Το δικηγορικό γραφείο της κ. Ευαγγελίδου προσφέρει νομικές υπηρεσίες στους πελάτες της με απόλυτη υπευθυνότητα,  πλήρη εχεμύθεια και συναίσθηση των αναγκών τους.


Τιμή: € 0
Επικοινωνία:
Αντωνία Ευαγγελίδου - Δικηγόρος
Χώρα: Ελλάδα
Νομός: Θεσσαλονίκης
Τηλέφωνο: 2310544808
Άλλα στοιχεία επικοινωνίας: 6945935223
Τ.Κ.: 54627
Φόρμα Επικοινωνίας

Δικηγορικό γραφείο Θεσσαλονίκη

Ποινικές υποθέσεις Θεσσαλονίκη

Δείτε όλα τα προϊόντα από: Αντωνία Ευαγγελίδου

Το Ποινικό Δίκαιο είναι ο κλάδος του Δικαίου που αφορά την τιμωρία των εγκλημάτων (ποινικών αδικημάτων). Διακρίνεται σε α) Ουσιαστικό Ποινικό Δίκαιο, το οποίο περιλαμβάνει τους κανόνες με βάση τους οποίους προσδιορίζονται ποιες συγκεκριμένες πράξεις συνιστούν εγκλήματα και ποιες ποινές επιβάλλονται σε αυτά και β) σε Δικονομικό Ποινικό Δίκαιο, το οποίο περιλαμβάνει τους κανόνες που αφορούν την εκδίκαση των εγκλημάτων από τα ποινικά δικαστήρια.


Τιμή: € 0
Επικοινωνία:
Αντωνία Ευαγγελίδου - Δικηγόρος
Χώρα: Ελλάδα
Νομός: Θεσσαλονίκης
Τηλέφωνο: 2310544808
Άλλα στοιχεία επικοινωνίας: 6945935223
Τ.Κ.: 54627
Φόρμα Επικοινωνίας

Ποινικές υποθέσεις Θεσσαλονίκη

Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις

Δείτε όλα τα προϊόντα από: Αντωνία Ευαγγελίδου

Η Ελλάδα είναι από τις πρώτες χώρες στη Ευρωπαϊκή Ένωση που εισήγαγε το θεσμό της Διαμεσολάβησης τόσο στις διασυνοριακές διαφορές όσο και σε εσωτερικές διαδικασίες διαμεσολάβησης. Με την ψήφιση του νόμου «Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις» στις 9/12/2010,  ενσωματώθηκε στο Ελληνικό Δίκαιο η οδηγία 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης  Μαΐου 2008 « για ορισμένα θέματα διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις».


Τιμή: € 0
Επικοινωνία:
Αντωνία Ευαγγελίδου - Δικηγόρος
Χώρα: Ελλάδα
Νομός: Θεσσαλονίκης
Τηλέφωνο: 2310544808
Άλλα στοιχεία επικοινωνίας: 6945935223
Τ.Κ.: 54627
Φόρμα Επικοινωνίας

Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις

Δικηγόροι Θεσσαλονίκης για αστικές υποθέσεις

Δείτε όλα τα προϊόντα από: Αντωνία Ευαγγελίδου

Αστικό Δίκαιο ονομάζεται ο κλάδος του Δικαίου, ο οποίος ρυθμίζει τις διαφορές μεταξύ ιδιωτών ("πολιτών").


Τιμή: € 0
Επικοινωνία:
Αντωνία Ευαγγελίδου - Δικηγόρος
Χώρα: Ελλάδα
Νομός: Θεσσαλονίκης
Τηλέφωνο: 2310544808
Άλλα στοιχεία επικοινωνίας: 6945935223
Τ.Κ.: 54627
Φόρμα Επικοινωνίας

Δικηγόροι Θεσσαλονίκης για αστικές υποθέσεις

Δικηγόροι Θεσσαλονίκης τηλέφωνα

Δείτε όλα τα προϊόντα από: Αντωνία Ευαγγελίδου

Αντωνία Ευαγγελίδου - Δικηγόρος
Διεύθυνση Email:evagant@hol .gr
Οδός: 26ης Οκτωβρίου 10
Περιοχή: Θεσσαλονίκη
Ταχ. Κώδικας: 54627
Tηλ. Γραφείου: 2310544808, κιν  6945935223


Τιμή: € 0
Επικοινωνία:
Αντωνία Ευαγγελίδου - Δικηγόρος
Χώρα: Ελλάδα
Νομός: Θεσσαλονίκης
Τηλέφωνο: 2310544808
Άλλα στοιχεία επικοινωνίας: 6945935223
Τ.Κ.: 54627
Φόρμα Επικοινωνίας

Δικηγόροι Θεσσαλονίκης τηλέφωνα

Δικηγόροι Θεσσαλονίκης

Δείτε όλα τα προϊόντα από: Αντωνία Ευαγγελίδου

Το δικηγορικό γραφείο της κ. Ευαγγελίδου προσφέρει νομικές υπηρεσίες στους πελάτες της με απόλυτη υπευθυνότητα,  πλήρη εχεμύθεια και συναίσθηση των αναγκών τους.


Τιμή: € 0
Επικοινωνία:
Αντωνία Ευαγγελίδου - Δικηγόρος
Χώρα: Ελλάδα
Νομός: Θεσσαλονίκης
Τηλέφωνο: 2310544808
Άλλα στοιχεία επικοινωνίας: 6945935223
Τ.Κ.: 54627
Φόρμα Επικοινωνίας

Δικηγόροι Θεσσαλονίκης

ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Δείτε όλα τα προϊόντα από: ΒΛΑΣΤΑΡΑΚΟΣ Κ

ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


vlastarakosk.weebly.com
Τιμή: € 0
Επικοινωνία:
ΒΛΑΣΤΑΡΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Χώρα: Ελλάδα
Νομός: Αττικής
Τηλέφωνο: 2103801975
Άλλα στοιχεία επικοινωνίας:
Τ.Κ.:
Φόρμα Επικοινωνίας

ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ιατρικό δίκαιο – Δίκαιο υγείας

Δείτε όλα τα προϊόντα από: dikigoroi.com.gr

Το γραφείο μας εξειδικεύεται σε υποθέσεις ιατρικού δικαίου με ιστορικό έντονης δικαστηριακής πρακτικής γύρω από ζητήματα αστικής και ποινικής ευθύνης ιατρών και παραϊατρικού προσωπικού, ανακύπτοντα από αμέλεια. Ενδεικτικά αναφέρονται οι κάτωθι τομείς ενασχόλησης του γραφείου μας, που άπτονται του δικαίου της υγείας:


- Διεξαγωγή αστικών και ποινικών δικαστηρίων επί ζητημάτων ιατρικής ευθύνης από αμέλεια κατά τη διάρκεια επέμβασης/ιατροχειρο ργικής πράξης (malpractice). Συνεργασία με έμπειρη εξειδικευμένη ιατρική ομάδα παρέχουσα τις απαραίτητες γνώσεις επί ιατρικών επιστημονικών θεμάτων, σχετική βιβλιογραφία και ιατρικών κατευθυντήριων οδηγιών (guidelines).
- Προστασία ιατρών από πειθαρχικές διώξεις, παρακολούθηση και υποστήριξη όλης της διαδικασίας της Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης, σύνταξη υπομνημάτων και παράσταση ενώπιον των πειθαρχικών οργάνων.
- Ζητήματα ιατρικής δεοντολογίας, ιεράρχηση στην ισχύουσα νομοθεσία, υποχρεώσεις και ποινές.
- Ενημέρωση σχετικά με ζητήματα έκτασης ιατρικού απορρήτου, ενημέρωσης ασθενούς, λήψης συναίνεσης. Σύνταξη συμβάσεων προς κλινικές για έγκυρη λήψη συναίνεσης.
- Παροχή νομικών συμβουλών σε ζητήματα άσκησης της ιατρικής πανεπιστημιακών ιατρών, σχέση αυτοδιοικούμενου Πανεπιστημίου και Εθνικού Συστήματος Υγείας.
- Ενημέρωση γύρω από το νομικό πλαίσιο της ιατρικά υποβοηθούμενης αναπαραγωγής (ΙΥΑ), της εν γένει διακίνησης γεννητικού υλικού, τον τρόπο λειτουργίας μονάδων ΙΥΑ και Τραπεζών Κρυοσυντήρησης. Παροχή νομικών συμβουλών σχετικά με την κάλυψη από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς των δαπανών εφαρμογής των μεθόδων Ι.Υ.Α. και παρένθετης μητρότητας.
- Διοικητικές προσφυγές και αιτήσεις ακύρωσης σχετικά με προαγωγές (εξέλιξη στην επόμενη βαθμίδα), ενστάσεις ενώπιον του Συμβουλίου Επιτροπής Ιατρικού Προσωπικού.
- Επαγγελματικό δίκαιο ιατρών, ειδικευομένων και παραϊατρικού προσωπικού – ζητήματα μισθολογίου, εφημεριών, αδειών, μηνιαίων αποζημιώσεων και επιδομάτων, αποσπάσεων και μετακινήσεων, άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος και καθεστώς εργασίας σε δημόσιο νοσοκομείο, συντάξεις ιατρών.


Τιμή: € 0
Επικοινωνία:
dikigoroi.com.gr
Χώρα: Ελλάδα
Νομός: Θεσσαλονίκης
Τηλέφωνο: 2310513121
Άλλα στοιχεία επικοινωνίας:
Τ.Κ.:
Φόρμα Επικοινωνίας

Ιατρικό δίκαιο – Δίκαιο υγείας

Εργατικό Δίκαιο

Δείτε όλα τα προϊόντα από: dikigoroi.com.gr

Τί είναι το εργατικό δίκαιο;
Το εργατικό δίκαιο είναι ένα σύνολο νομοθετικών κανόνων που καθορίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις εργοδοτών και εργαζομένων.

Σε κοινοτικό επίπεδο, το εργατικό δίκαιο καλύπτει δύο βασικούς τομείς:
    τις συνθήκες εργασίας, όπως το ωράριο εργασίας, τη μερική απασχόληση, την εργασία ορισμένου χρόνου και την απόσπαση των εργαζομένων
    την ενημέρωση και συμβουλευτική υποστήριξη των εργαζομένων, όπως στις περιπτώσεις ομαδικών απολύσεων και μετεγκατάστασης επιχειρήσεων.


Πώς λειτουργεί;
Επί πενήντα χρόνια η Ευρωπαϊκή Κοινότητα (ΕΚ) καταβάλλει προσπάθειες προκειμένου να επιτύχει ένα υψηλό επίπεδο απασχόλησης και κοινωνικής προστασίας, καλύτερες συνθήκες διαβίωσης και εργασίας και οικονομική και κοινωνική συνοχή.
Στο πλαίσιο αυτό ο ρόλος της συνίσταται στο να στηρίζει και να συμπληρώνει τις δράσεις των κρατών μελών στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής, σύμφωνα με τις διατάξεις της Συνθήκης ΕΚ, και ιδίως των άρθρων 136-139.
Προς το σκοπό αυτό, η ΕΚ θεσπίζει νομοθετικές διατάξεις που καθορίζουν τις ελάχιστες απαιτήσεις σε επίπεδο ΕΕ για τους όρους εργασίας και τις συνθήκες απασχόλησης αλλά και για την ενημέρωση και συμβουλευτική υποστήριξη των εργαζομένων.  Τα κράτη μέλη μεταφέρουν κατόπιν την κοινοτική νομοθεσία στο εθνικό τους δίκαιο και την εφαρμόζουν, εξασφαλίζοντας έτσι ένα εναρμονισμένο επιπέδο προστασίας των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων σε όλη την ΕΕ. Οι εθνικές αρχές, περιλαμβανομένων των δικαστηρίων, είναι αρμόδιες για την εφαρμογή των εθνικών κανόνων μεταφοράς των κοινοτικών οδηγιών. Η Επιτροπή ελέγχει τη μεταφορά της κοινοτικής νομοθεσίας και μεριμνά για την ορθή εφαρμογή της μέσω συστηματικής επιτήρησης. Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου συνίσταται στη διευθέτηση των διαφορών και στην παροχή νομικών συμβουλών σε ερωτήματα που υποβάλλουν τα εθνικά δικαστήρια σχετικά με την ερμηνεία των νομοθετικών διατάξεων.


Τιμή: € 0
Επικοινωνία:
dikigoroi.com.gr
Χώρα: Ελλάδα
Νομός: Θεσσαλονίκης
Τηλέφωνο: 2310513121
Άλλα στοιχεία επικοινωνίας:
Τ.Κ.:
Φόρμα Επικοινωνίας

Εργατικό Δίκαιο

Δικηγόρος Για Υοθεσίες

Δείτε όλα τα προϊόντα από: dikigoroi.com.gr

 Η υιοθεσία ανηλίκου τέκνου είναι ένας θεσμός που προστατεύεται ιδιαίτερα και αυστηρά από την ελληνική έννομη τάξη. Ο κύριος σκοπός των διατάξεων της υιοθεσίας είναι η εξυπηρέτηση των συμφερόντων του υιοθετούμενου τέκνου. Γίνεται δηλαδή μία στάθμιση προτεραιοτήτων μεταξύ φυσικών γονέων, τέκνου και υποψηφίων θετών γονέων και αξιολουγούνται οι κοινωνικές συνθήκες οι πραγματικές συνθήκες το όφελος μιας τέτοιας ενέργειας προκειμένου η διαδικασία αυτή να είναι προς όφελος του παιδιού.

1. Ποιος μπορεί να υιοθετήσει.
Αυτός που είναι ικανός για δικαιοπραξία (δηλαδή κάποιος που δε στερείται των προϋποθέσεων ικανότητας {νομικής, σωματικής, πνευματικής} ) εφόσον είναι ηλικιακά μεταξύ 30-60 ετών.

2. Ποιοι πρέπει να είναι η ηλικιακή διαφορά των θετών γονέων και του τέκνου.
Η διαφορά τέκνου και θετού γονέα δε πρέπει να είναι κάτω από 18 χρόνια και δε πρέπει επίσης να ξεπερνάει τα πενήντα χρόνια. Εξαιρέσεις επιτρέπονται μόνο όταν ο ένας σύζυγος υιοθετήσει το τέκνο του άλλου συζύγου και σε ορισμένες εξαιρετικές πρεριπτώσεις που έχει κρίνει η νομολογία των δικαστηρίων.

3. Ποια διαδικασία ακολουθείται.
Η υιοθεσία τελείται με δικαστική απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου κατόπιν αιτήσεως προς τούτο του υποψήφιου θετού γονέα, ο οποίος και θα συνεναίσει προς την υιοθεσία ενώπιον του δικαστηρίου.

4. Συναινέσεις.-χρόνος συναίνεσης
Για να ολοκληρωθεί η υιοθεσία απαραίτητη προύπόθεση είναι η συναίνεση των φυσικών γονέων του τέκνου προς πραγματοποίηση της υιοθεσίας. Οι βιολογικοί γονείς πρέπει να συνεναίσουν ενώπιον του δικαστηρίου προκειμένου να μην παρακαμφθεί η βούλησή τους περί του αντιθέτου.
Η συναίνεση πρέπει να δύνεται αφού συμπληρώσει το ανήλικο τέκνο 3 μήνες ζωής, έτσι ώστε η συναίνεση των βιολογικών γονέων να μην είναι προϊόν εξαναγκασμού ή να μην δίδεταικάτω από τη πίεση της γέννας.

< strong>5. Προϋποθέσεις αναπλήρωσης της συναίνεσης σε περίπτωση που αυτό κρίνεται αναγκαίο.

6. κοινωνική έρευνα.
Πριν ξεκινήσει η συζήτηση στο ακροατήριο διεξάγεται κοινωνική έρευνα από αναγνωρισμένη κονωνική υπηρεσία της χώρας, η οποία αποστέλλει το πόρισμα σφραγισμένο στο δικαστήριο. Εξετάζονται τόσο οι βιολογικοί όσο και θετοί γονείς.

< strong>7. Ένταξη στην νέα οικογένεια.
Με την τελεσιδικία της αποφάσεως διακόπτεται κάθε δεσμός (νομικός και πραγματικός) του ανηλίκου με τους βιολογικούς του γονείς και εντάσσεται στην οικογένεια των θετών.Τιμή: € 0
Επικοινωνία:
dikigoroi.com.gr
Χώρα: Ελλάδα
Νομός: Θεσσαλονίκης
Τηλέφωνο: 2310513121
Άλλα στοιχεία επικοινωνίας:
Τ.Κ.:
Φόρμα Επικοινωνίας

Δικηγόρος Για Υοθεσίες

Δικηγόρος Διαζηγίου

Δείτε όλα τα προϊόντα από: dikigoroi.com.gr

Όπως οι περισσότεροι θα γνωρίζετε, δύο είναι οι τρόποι έκδοσης διαζυγίου κατά το ελληνικό δίκαιο : α. το συναινετικό διαζύγιο και β. το διαζύγιο κατ’ αντιδικία. Παρακάτω αναφέρονται οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες του κάθε τρόπου έκδοσης διαζυγίου, προκειμένου να αποφασίσετε ποιο συμφέρει στην περίπτωση σας.

Α. Συναινετικό Διαζύγιο:
Ο νόμος ορίζει ότι  όταν υπάρχει κοινή συμφωνία των συζύγων για διαζύγιο μπορούν να το ζητήσουν με κοινή αίτησή τους που δικάζεται κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίαs.  Βασικές προϋποθέσεις για την έκδοση συναινετικού διαζυγίου είναι :
   η κοινή συναίνεση των δυο συζύγων προς λύση του γάμου τους,
   ο γάμος να έχει διαρκέσει τουλάχιστον ένα έτος πριν την κατάθεση της κοινής αιτήσεως,
   η συμφωνία των συζύγων να δηλωθεί ενώπιον του Δικαστηρίου,
   σε περίπτωση που έχουν αποκτηθεί τέκνα από τον γάμο και αυτά είναι ανήλικα, απαιτείται να προσκομίζεται συμφωνητικό των συζύγων περί ρύθμισης επιμέλειας και επικοινωνίας με τα τέκνα.,
   η δήλωση συμφωνίας των συζύγων πρέπει να γίνει σε δύο συνεδριάσεις που απέχουν μεταξύ τους χρονικά τουλάχιστον έξι μήνες.

Εφόσον οι σύζυγοι δεν συμφωνούν είτε στη λύση του γάμου τους είτε στην συναινετική ρύθμιση της κοινής τους περιουσίας και τον καθορισμό των σχέσεων τους με τα τέκνα τους, δεν έχουν άλλη επιλογή απ’ το να ακολουθήσουν τη διαδικασία της αντιδικίας ενώπιον των δικαστηρίων, να ζητήσουν δηλαδή από τον Δικαστή να ρυθμίσει τις μεταξύ τους σχέσεις και τις σχέσεις του καθενός απ’ αυτούς με τα τέκνα τους. Η σχετική αγωγή μπορεί να ασκηθεί μόνον εφόσον συντρέχουν ορισμένοι λόγοι διαζυγίου, που περιοριστικά αναφέρονται στον νόμο.


Τιμή: € 0
Επικοινωνία:
dikigoroi.com.gr
Χώρα: Ελλάδα
Νομός: Θεσσαλονίκης
Τηλέφωνο: 2310513121
Άλλα στοιχεία επικοινωνίας:
Τ.Κ.:
Φόρμα Επικοινωνίας

Δικηγόρος Διαζηγίου

Δίκαιο Αλλοδαπών

Δείτε όλα τα προϊόντα από: dikigoroi.com.gr
Με τον όρο "δίκαιο αλλοδαπών" ή ορθότερα "δίκαιο κατάστασης αλλοδαπών" εννοούμε τους κανόνες που διέπουν την είσοδο, διαμονή και κοινωνική ένταξη (σπουδές, εργασία κλπ) των αλλοδαπών στην ελληνική επικράτεια, που μπορεί να οδηγήσει και στην κτήση της ελληνικής υπηκοότητας. Ρυθμίζει ειδικότερα τέσσερεις γενικότερες κατηγορίες αλλοδαπών: α) τους υπηκόους των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, β) τους υπηκόους τρίτων χωρών, γ) τους πολιτικούς πρόσφυγες και τους ανιθαγενείς, και δ) τους ομογενείς και τους παλιννοστούντες.

Η συμμετοχή  της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Συνθήκη του Schengen έχει επηρεάσει ιδιαίτερα αυτόν τον τομέα δικαίου. Για τους υπηκόους των κρατών μελών που έχουν υπογράψει τη συνθήκη Schengen ουσιαστικά έχουν εκμηδενιστεί οι διατυπώσεις εισόδου. Για τους υπηκόους των κρατών μελών έχουν επίσης απλουστευτεί οι προϋποθέσεις για τη μόνιμη διαμονή στην Ελλάδα (και σε όλα τα κράτη μέλη).  Όσον αφορά στους υπηκόους τρίτων χωρών, καθώς και στους πολιτικούς πρόσφυγες και ανιθαγενείς, οι ισχύουσες διατάξεις απορρέουν μεταξύ άλλων και από την εναρμόνιση των κοινοτικών δικαίων.

Το δίκαιο κατάστασης αλλοδαπών εντάσσεται στο πλαίσιο του δημοσίου δικαίου με έντονα στοιχεία διεθνούς δικαίου, παρουσιάζει πολλές ιδιαιτερότητες και θα μπορούσε να χαρακτηριστεί πολύπλοκο, αλλά και δύσκολο στην εφαρμογή του, ιδιαίτερα λόγω της γεωγραφικής θέσης της Ελλάδας, που αποτελεί «πύλη εισόδου» στην Ευρώπη.

Ο βασικός νόμος που διέπει την είσοδο, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην ελληνική επικράτεια είναι ο ν. 3386/2005, με την εξαίρεση τυχόν ευνοϊκότερων διμερών ή πολυμερών συνθηκών μεταξύ των κρατών.
Τιμή: € 0
Επικοινωνία:
dikigoroi.com.gr
Χώρα: Ελλάδα
Νομός: Θεσσαλονίκης
Τηλέφωνο: 2310513121
Άλλα στοιχεία επικοινωνίας:
Τ.Κ.:
Φόρμα Επικοινωνίας

Δίκαιο Αλλοδαπών

Αστικό Δίκαιο

Δείτε όλα τα προϊόντα από: dikigoroi.com.gr

Το αστικό δίκαιο περιέχει τους κανόνες δικαίου που ρυθμίζουν όλες τις καθημερινές βιοτικές σχέσεις της ιδιωτικής ζωής και των ιδιωτικών συναλλαγών που διαμορφώνονται  μέσα σε ένα κράτος, καθώς επίσης και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που ανακύπτουν από αυτές. Οι βασικοί αυτοί κανόνες εμπεριέχονται στον Αστικό Κώδικα και έχουν ως πηγές δικαίου το γραπτό και το άγραφο δίκαιο, πιο συγκεκριμένα, τους νόμους και το έθιμο.

Το αστικό δίκαιο χαρακτηρίζεται από την ευρύτητα του πεδίου του. Οι ιδιωτικές έννομες σχέσεις τις οποίες ρυθμίζει είναι πολυάριθμες και ποικίλες. Έτσι είναι αναγκαίο να υποδιαιρεθούν οι κανόνες του σε ειδικότερους κλάδους. Έχει επικρατήσει η γερμανική υποδιαίρεση του αστικού δικαίου που περιλαμβάνει τα ακόλουθα πέντε μέρη:

- Οι γενικές αρχές του αστικού δικαίου

- Το ενοχικό δίκαιο (ρυθμίζει τις έννομες σχέσεις με βάση τις οποίες ένα πρόσωπο οφείλει μια παροχή σε ένα άλλο, τις ιδιωτικές συμφωνίες)

- Το εμπράγματο δίκαιο (ρυθμίζει τα απόλυτα δικαιώματα επί πραγμάτων, την ιδιοκτησία)

- Το οικογενειακό δίκαιο (σχέσεις που διαμορφώνονται και αναπτύσσονται στο πλαίσιο της οικογένειας)

-  Το κληρονομικό δίκαιο (κληρονομική διαδοχή, διαθήκη,  νόμιμη μοίρα κτλ).

Η γνώση του Αστικού Δίκαιου αποτελεί  προϋπόθεση για τον χειρισμό θεμάτων όλων των κλάδων δικαίου. Πως, για παράδειγμα, μπορεί κανείς να αντιμετωπίσει ένα θέμα φορολογίας κληρονομιών αν δεν γνωρίζει τις ρυθμίσεις του Αστικού Κώδικα για την κληρονομική διαδοχή ; ή μια υπόθεση φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων αν δεν γνωρίζει τις αντίστοιχες ρυθμίσεις του Αστικού Κώδικα για τη μεταβίβαση ακινήτων ;
Τιμή: € 0
Επικοινωνία:
dikigoroi.com.gr
Χώρα: Ελλάδα
Νομός: Θεσσαλονίκης
Τηλέφωνο: 2310513121
Άλλα στοιχεία επικοινωνίας:
Τ.Κ.:
Φόρμα Επικοινωνίας

Αστικό Δίκαιο

Πίσω - Επιστροφή στην αρχική σελίδα<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 Επόμενο > Τέλος >>